Xuất nhập khẩu năm 2015 có thể đạt 165 tỷ USD

Bộ Công Thương đưa ra mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 181,5 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2015. Tỷ lệ nhập siêu duy trì ở mức 5%, tương đương 9 tỷ USD, xấp xỉ kế hoạch của năm 2015.

Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2015 tăng 10%, đạt 165 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 77,77 tỷ USD, nên 6 tháng tiếp theo xuất khẩu phải đạt trên 87,2 tỷ USD. Như vậy bình quân mỗi tháng phải đạt 14,55 tỷ USD.

“Vì vậy, các cấp các ngành, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực mới hoàn thành được các mục tiêu xuất nhập khẩu đề ra” – Bộ Công Thương lưu ý.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2015 ước khoảng 173 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2014. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Bộ Công Thương dự báo, trong những tháng tới, tăng trưởng xuất khẩu vẫn còn một số khó khăn do xu hướng giá dầu thô trong thời gian tới tiếp tục diễn biến khó lường. Các dự án đầu tư mới nhiều khả năng phải đến cuối 2015 mới đi vào hoạt động hoặc có sản phẩm để xuất khẩu.

xuat-khau-max

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đã tăng cao trong năm 2014 nhưng do đã đến ngưỡng về năng lực sản xuất nên khó có khả năng tiếp tục tăng trưởng. Một số mặt hàng của nhóm nông, thủy sản như gạo, cà phê, hạt tiêu, chè, thủy sản có lượng xuất khẩu giảm, một mặt do yếu tố thời vụ nhưng mặt khác cũng cho thấy sự khó khăn trong tiêu thụ. Điều này cần được lưu ý theo dõi để có những biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Các hiệp định FTA đã ký kết tuy nhiên cần có thời gian để những tác động thuận lợi đối với xuất khẩu sang các thị trường này bắt đầu phát huy.

Bên cạnh những khó khăn thì xuất nhập khẩu trong những tháng tới có những thuận lợi như: Các doanh nghiệp thủy sản đã bắt đầu ký kết các đơn hàng phục vụ cho các dịp nghỉ lễ cuối năm. Mặt hàng dệt may, giày dép bắt đầu chuẩn bị hàng hóa cho vụ đông với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn…

Nhập siêu 2016 dự kiến khoảng 9 tỷ USD

Trên cơ sở kịch bản năm 2016 tăng trưởng GDP tăng trên 6,5%,

Bộ Công Thương cũng đặt ra kế hoạch chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng khoảng 9% so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng khoảng 9,5-10%. Nhu cầu điện năm 2016 dự kiến tăng khoảng 11,4% so với năm 2015.

Liên quan đến mục tiêu phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu khai thác 16,03 triệu tấn dầu thô, giảm 8,8% so với ước thực hiện năm 2015. Còn điện sản xuất và mua đạt khoảng 175,9 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2015, trong đó điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 73,3 tỷ kWh.

Với ngành than, Bộ Công Thương đưa ra nhiều chỉ tiêu cao hơn so với năm 2015. Trong đó, than sạch sản xuất 42 triệu tấn, tăng 1,4% so với năm 2015. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản dự kiến sản lượng than sạch đạt 35,9 triệu tấn, tăng 6,5% so với năm 2015; than tiêu thụ đạt 36 triệu tấn, tăng 2,9% so với năm 2015.